Marketingstragegie

Wat is een marketingstrategie?

Om een goede marketing te hebben moet je een strategie uitstippen, een plan bedenken. Dat betekent dat je eerst vast moet stellen welke waarde je wilt en kunt leveren. Vervolgens geeft je in de marketingstrategie aan hoe je bepaalde doelstellingen wilt bereiken. Je maakt hierbij gebruik van de 5 P’s: prijs, productie, plaats, promotie en personeel.