Unique selling point

Wat is een unique selling point?

Een unique selling point is een uniek, exclusief voordeel van je product of dienst. Het is datgene, dat je onderscheidt je van de concurrentie.