HTML (Hyper Text Markup Language)

Wat is HTML (Hypertext Markup Language)?

HTML is een opmaaktaal. Het wordt gebruikt om een webpagina op te maken qua lay-out en structuur. Als voorbeeld kun je een krant nemen. Hoe en waar de artikelen met afbeeldingen en tekst staan, wordt door middel van HTML geregeld. De kleur, de lettergrootte en de ruimte tussen de afbeeldingen en de tekst wordt in een CSS (Cascading Style Sheet) bepaald.