Voice Search

Wat is voice search?

Voice search is het zoeken via spraak door gebruik te maken van een apparaat (hardware) en een digitale stemassistent (software) die daarop geïnstalleerd is en je helpt. Bij apparaat moet je denk aan een smart speaker of een mobiele telefoon.