Zoekwoorden

Wat zijn zoekwoorden?

Zoekwoorden of keywords zijn termen die klanten in een zoekmachine intypen wanneer zij op zoek zijn naar een product, dienst of informatie over een bepaald onderwerp.