Privacy Policy

Privacyverklaring Virtueel Assistent Nodig

Wie ik ben

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Virtueel Assistent Nodig. Virtueel Assistent Nodig is een eenmansbedrijf dat zich richt op on- en offline communicatie, social mediamarketing en webdesign. Mijn website is: https://www.virtueelassistentnodig.nl. Virtueel Assistent Nodig is eigendom van Marjolein Abee, gevestigd op Lariksstraat 6, 3329 AK Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (volgt nog….)

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Virtueel Assistent Nodig verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Virtueel Assistent Nodig, neem dan gerust contact op via info@virtueelassistentnodig.nl

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Virtueel Assistent Nodig. Deze worden hieronder toegelicht.

Welke persoonlijke data ik verzamel en waarom

Nieuwsbrieven

Virtueel Assistent Nodig stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn voornamelijk gericht op kennisdeling en informatief. Je voor- en achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Virtueel Assistent Nodig. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Virtueel Assistent Nodig via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en een omschrijving van je vraag.

Google Analytics

De website van Virtueel Assistent Nodig verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

De gegevens die Virtueel Assistent Nodig ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

  1.  Laposta. De nieuwbrieven worden verzonden met Laposta. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Laposta.
  2. Topservers. De e-mail, website en back-ups van Virtueel Assistent Nodig worden gehost bij Topservers. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Topservers. Gegevens die jij achterlaat op de website van Virtueel Assistent Nodig zijn op de servers van Topservers opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Virtueel Assistent Nodig, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. De opslag van jouw gegevens n.a.v. nieuwsbrieven is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@virtueelassistentnodig.nl. 

Op het moment dat je contact opneemt met Virtueel Assistent Nodig via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Virtueel Assistent Nodig vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Virtueel Assistent Nodig. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Virtueel Assistent Nodig. Je kunt dit doorgeven via info@virtueelassistentnodig.nl 

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Virtueel Assistent Nodig opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Virtueel Assistent Nodig al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Virtueel Assistent zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Virtueel Assistent Nodig niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Virtueel Assistent Nodig jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@virtueelassistentnodig.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Virtueel Assistent Nodig verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkebare technieken

Virtueel Assistent Nodig gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Virtueel Assistent nodig gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Virtueel Assistent Nodig hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ingebedde inhoud van andere websites

Ingebedde inhoud zijn artikelen, die een ingesloten  inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, foto’s, artikelen, enz.). Ingebedde inhoud van andere websites gaat op dezelfde manier als wanneer je als bezoeker een andere website hebt bezocht. Deze websites kunnen gegevens over je verzamelen, gebruiken cookies en bewaken van je interactie. Virtueel Assistent Nodig heeft geen invloed op de manier, waarop deze websites met jouw gegevens omgaan.